Håndværkerdialoggruppe

”Håndværkerdialog” består af en gruppe af lokale håndværksmestre med 2 repræsentanter fra stort set hvert fag.

Håndværkerdialoggruppen 2023/24 består af:

Fag

Medlem

Navn

E-mail

VVS

NITO-TEK A/S

Martin Roug

mr@nito-tek.dk

Fyns VVS og Blink ApS

Rasmus Rasmussen

rr@fynsvvsogblik.dk 

Ventilation

JS Ventilation - Vest A/S

Bjarne Bylow-Andersen

bba@js-ventilation.dk 

El

JK+Elinstallation A/S

Anders Kristensen

ak@jkplus.dk 

Axel Pedersen El ApS

Thomas R. Nielsen

tn@axel-pedersen.dk

Smede

JPL Industri ApS

Lars S. Knudsen

lk@jpl-industri.dk

Anlægsgartner

Birkely Anlægsgartner A/S

Christian Struck

christian@birkely.dk

MV Have og Anlæg

Mike Petersen

mike@mvhaveoganlaeg.dk

Entreprenør

EMM ApS

Michael Mastek

info@emm-aps.dk

Refsvindinge Entreprenør ApS

Lars Kruse

info@refsvindinge.com 

Maler

Elisabeths Malerfirma A/S

Carsten Hansen

ch@malergruppen.as 

Malerfirmaet Kirkeløkke A/S

Jakob Kirkeløkke

jakob@kirkelokke.com 

Tømrer

Keld Hermann A/S

Keld Hermann

keld@keldhermann.dk 

Runøe & Teil ApS

Martin Thorn

mth@runoeogteil.dk 

Murer

Dreier & Co A/S

Stig Andersen

sa@dreierogco.dk 

Aage Pedersen & Søn ApS

Frank Hjorthaab

post@aagepedersen.dk

Ingeniør/arkitekt

OBH Rådgivende Ingeniører A/S

Ole Damsgaard Danielsen

odd@obh-gruppen.dk

Harrebek Arkitekter A/S

Søren Gerner

sgr@harrebek.dk

Ejendomme

Nyborg Kommune

Marcus Høg

mahg@nyborg.dk 

Byggesag

Nyborg Kommune

Jacob Juhl Harberg

jjha@nyborg.dk 

Jobcentret

Nyborg Kommune

Torben Nielsen

ton@nyborg.dk 

Erhvervskontoret

Erhverv & Vækst

Stig Bøgh

stb@nyborg.dk 

Erhverv & Vækst (Bæredygtig udvikling)

Vakant

Erhverv & Vækst

Lars Almind Knudsen

laka@nyborg.dk 

Gruppen mødes 4 – 5 gange årligt og drøfter tiltag, som kan styrke samarbejdet mellem Nyborg Kommune og de lokale håndværksvirksomheder.

På mødet bliver den aktuelle situation i branchen samt i de enkelte fag drøftet. Parterne har endvidere på de seneste møder også vendt mulighederne omkring samarbejde med folkeskolerne vedr. praktikforløb. Uddannelsesmessen og samarbejdet med Jobcentret er vendt samt udfordringer og muligheder omkring fx byggesagsbehandlingen. Kort sagt; punkter der handler om ”hvordan man spiller hinanden bedre” i bestræbelserne på et optimalt, respektfuldt og effektivt samarbejde.

De enkelte mestre har på det årlige store håndværkermøde vist interesse, ved at stille op som muligt medlem af dialoggruppen. Såfremt at der er flere der tilmelder sig, sker udvælgelsen via lodtrækning.

Halvdelen af gruppen, helt nøjagtigt én fra hvert fag, er på valg hvert år. Derved sikres en løbende udskiftning og at de håndværksmestre, som er interesseret kan deltage og dermed få sit besyv med.

Ønsker du at få en plads i gruppen, skal du som udgangspunkt deltage i årets store håndværkermøde, som normalt ligger i februar måned.

Du er altid velkommen til at kontakte én fra gruppen, såfremt du har et emne, som du ønsker, der skal tages op på næste møde. Du kan f.eks. vælge at kontakte en som repræsenterer dit eget fag.