Midlertidig overnatning

Skal du afholde et arrangement på eksempelvis en skole eller i en hal, hvor der vil være midlertidig overnatning i et bygningsafsnit, der normalt ikke er godkendt til overnatning, så skal det meddeles til Teknik, Miljø og Erhverv.

Midlertidig overnatning skal meddeles senest 2 uger før første overnatning. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.

Meddelelsen skal indsendes i www.bygogmiljoe.dk, under ansøgningstypen ”Midlertidig overnatning”.

Meddelelsen skal i henhold til vejledningen i BR18, kap. 5, vedlægges følgende information og dokumentation.

  • Dato og længde for overnatningen.
  • Adressen for overnatningen.
  • Antal overnattende.
  • Kontaktperson under overnatningen.
  • Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
  • En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning.
  • En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.

Det skal sikres, at Bygningsreglementet 2018 er overholdt, herunder §6g og Kapitel 5 Brand med vejledninger.
Reglerne findes her: www.bygningsreglementet.dk