Reklamér for dit arrangement på vores digitale informationsstandere

Foreninger og kulturelle initiativer i Nyborg Kommune kan reklamere for arrangementer på vores digitale informationsstandere.

Nyborg Kommune har fem digitale infoskærme på hhv. Dyrehavevej, Storebæltsvej, ved Nyborg Station, på Langemosevej ved Ørbæk Midtpunkt og på Odensevej i Ullerslev.

Infoskærmene er med til at profilere Nyborg Kommune via kultur- og sportsbegivenheder, kommunale kampagner og events, der foregår her i kommunen.

Hvem har mulighed for at reklamere på informationsstanderne?

 • Folkeoplysende godkendte foreninger
  Foreninger og klubber, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, har, hvis der er plads til det, mulighed for et spot om året. Dette spot kan eventuelt bruges til et åbent hus arrangement eller et andet arrangement, hvor foreningen eller klubben ønsker at profilere sig.

 • Centerbyerne
  Lokalråd i Ullerslev og Ørbæk har mulighed for lokale visninger til for eksempel fællesspisninger og lignende efter aftale.

 • Sportsforeninger og – klubber
  Til sportsforeninger og –klubber, der spiller på divisionsniveau eller svarende hertil har, hvis der er plads til det, mulighed for plads på informationsstanderne til alle kampe, der foregår på hjemmebane.

 • Foredrag og koncerter
  Arrangerer du foredrag eller koncerter med kendte navne, tilbyder vi også plads på informationsstanderne. Definitionen af kendte navne er, at foredragsholderen, kunstneren eller bandet skal være kendt fra landsdækkende medier. Som eksempel kan nævnes Søren Ryge, Chris McDonald, Sanne Salomonsen eller lignende.

Forbehold

Nyborg Kommune forbeholder sig retten til at fravælge arrangementer, vi vurderer, der ikke skal være på informationsstanderne.

Vi forbeholder os også retten til at kræve ændringer i grafikken, hvis vi vurderer, at det er modstridende i forhold til vores retningslinjer. Nyborg Kommune kan ved specielle arrangementer afvige fra vores retningslinjer.

Generelle retningslinjer for de grafiske spots

 • Spots på infoskærmene skal profilere Nyborg Kommune, kommunale kampagner og kultur-, musik- og sportsbegivenheder, herunder kommercielle musik-, kunst- og kulturarrangementer og events, der foregår i Nyborg Kommune. Ved markedsføring af kommercielle musik-, kunst- og kulturarrangementer og events skal der fokuseres på det kulturelle aspekt i arrangementet.
 • Arrangementer, der er nævnt på kommunens hjemmeside, kan også markedsføres på infoskærmene. Disse arrangementer vil blive vist oftere end andre arrangementer.
 • Der må ikke bruges levende billeder eller bevægelige dele (video, flash og andet) i grafikken.
 • Grafikken må ikke indeholde stødende billeder eller tekst.
 • Der må ikke være religiøse eller politiske budskaber på grafikken.
 • Logoer fra sponsorer må figurere i bunden af grafikken svarende til 210 pixels i højden.
 • Grafikken må ikke indeholde farver eller dele, der kan forveksles eller har lighed med Færdselsstyrelsens skilte, signalanlæg og afmærkninger, eller i øvrigt kan virke vildledende eller være til ulempe for trafikken.
 • Spots må ikke have baggrund i kraftige eller skrigende farver for eksempel hvid, gul eller lys grøn.

Krav til grafikken

Grafikken skal leveres som JPEG fil i RGB farve (8 eller 16 Bit) minimum 10 dage før forventet visning. 

Grafikken leveres med en opløsning, svarende til de respektive skærme:

 • Nyborg Station
  (b) 1080 x (h) 1920 px
 • Nyborg Dyrehavevej og Storebæltsvej
  (b) 315 x (h)  473 px
 • Ullerslev og Ørbæk
  (b) 181 x (h) 218 px 

Hvert enkelt spot vises i 60 sekunder ad gangen. Dette er inkl. udtoning af overgang til næste spot. Der garanteres en visningsperiode på minimum en uge op til det pågældende arrangement.

Sportsarrangementer eller andre arrangementer, der henvender sig til målgruppen for brugere af hallerne, kan også få grafik på hallernes skærme. Dette er et liggende format, og her kan der være noget mere tekst på grafikken. 

Anbefalinger til de gode spots

 • Brug mørk/sort baggrund på grafikken. Helt hvid baggrund eller baggrund med kraftige eller skrigende farver må ikke bruges.
 • Brug lys tekst på den mørke baggrund. Vi fraråder, at der bliver brugt en helt hvid farve (RGB 255,255,255). Brug i stedet lys grå (RGB 191,217,230).
 • Undgå brug af grafik og billeder med mange detaljer.
 • Brug enkle, tydelige og store skrifttyper.
 • Brug korte budskaber. 3-4 linjer som for eksempel overskrift, tid og sted og URL er at foretrække. 

Skærme i alle haller

(b) 1920 x (h) 1080 px

Hvert enkelt spot vises i 12 sekunder ad gangen. Dette er inkl. udtoning af overgang til næste spot. Der garanteres en visningsperiode på minimum en uge op til det pågældende arrangement.

Grafik til skærmene i hallerne behøver ikke leve op til samme krav. Her kan du fx skrive det tekst, du ønsker. Vi anbefaler dog altid, at du oplyser en URL til arragementet.

Betaling

Der opkræves ikke betaling for visning. Vi henstiller i stedet til, at annoncørerne anvender de nødvendige midler til at få udarbejdet et professionelt layout for eksempel ved at få en grafiker til at lave grafikken for jer.

Korrektur

Betaler du en grafiker for at få rettet dit spot til, og er du i tvivl, om grafikken er korrekt, så er det en god ide at sende det til os først. Så kan vi fortælle dig, hvordan vi gerne vil have det fremstår, og du sparer en masse korrespondance med tilretning.

Hvem skal modtage grafikken?

Du skal altid sende grafikken til vores fælles postkasse infostand@nyborg.dk.

Eksempler på god grafik til informationsstanderne

4 Billeder

Kontakt os

Har du spørgsmål til de digitale informationsstandere?

Sekretariatet
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider