Nyhed, tilføjet 21. sept. 2021

Bred politisk aftale om budget 2022

Det er et enigt byråd, der står bag ny politisk aftale vedr. budget 2022-2025.

Den 17. september 2021 har partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Vi Lokale Demokrater, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti indgået budgetaftale for Nyborg Kommune 2022.

Nyborg Kommune fastholder med aftalen den gode udvikling, hvor der er råd til at prioritere velfærden samt investere i udvikling. For forligspartierne er det afgørende, at vi kan fastholde den stærke økonomi der danner grundlaget for at vi kan prioritere et højt serviceniveau på velfærdsområderne samt finansiere anlægsudgifter.

Forligspartierne ønsker at der i løbet af 2022 gennemføres en gennemgang af kommunens drift og anlægsområder med henblik på at kvalificere og fastholde fundamentet for en fortsat stærk økonomi, der sikrer velfærden i fremtiden.

Der skal i 2022 udarbejdes en langsigtet plan for drift og anlæg med tilhørende finansiering.

Byrådet har i 2021 forud for den politiske aftale indgået to andre store aftaler, som bl.a. betyder at folkeskolerne sikres en bæredygtig økonomi på trods af faldende elevtal. Der tilføres med en ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne således mere end 60 mio. kr. over en 10 årig periode. Herudover indgik partierne i byrådet en 4 årig investeringsaftale på 39 mio. kr. vedrørende etablering af nye cykelstier i Nyborg Kommune og der blev afsat ekstra 3,4 mio. kr. på driften til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier.

Den politiske aftale medfører, at der samlet set er balance på budgettet uden besparelser og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

  • Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
  • Anlægsudgifter på 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
  • Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
  • Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

For yderligere oplysninger, kontakt

Anders M. Sørensen, økonomi- og digitaliseringsdirektør. Tlf. 6333 7751 / 2171 0751,
e-mail: anso@nyborg.dk