Nyhed, tilføjet 06. maj 2024

Finansieringen er på plads: Nu bliver Slotsprojektet til virkelighed

Nyborg Slot bliver bygget færdigt og åbnet for offentligheden. Efter flere års usikkerhed om fremtiden for Nyborg Slot er Staten, Nyborg Kommune samt A.P. Møller Fonden og Realdania gået sammen om at sikre udbygningen af den historiske kongeborg.

Projektet med at restaurere Nyborg Slot er tilbage på skinner efter flere års uvished. Slottet har været lukket for offentligheden siden 1. januar 2018, men nu bliver Slotsprojektet gjort færdig.

Parterne bag er nemlig blevet enige om at afsætte ekstra midler til projektet med restaurering og udbygning af slottet.

Det kunne Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) sammen med blandt andet borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs (V) afsløre i dag mandag 6. maj foran den traditionsrige kongeborg i Nyborg.

- Det er en kæmpe nyhed for Nyborg, Fyn og hele Danmark, at Slotsprojektet gøres færdig. Mange års ihærdigt arbejde gør nu, at der sættes endnu en milepæl i Nyborg Slots over 800 årige historie. En milepæl der kommer til at få betydning for turismen, erhvervslivet og ikke mindst borgerne på Østfyn, siger borgmester Kenneth Muhs og fortsætter:

- På Nyborg Slot blev den første grundlov underskrevet og vores moderne demokrati grundlagt. Den kulturarv skal nu fortælles i helt nye rammer, og om få år vil slottet igen være spektakulært som i sin storhedstid.

Projektet har været i gang i mere end 10 år, men byggeriet har stået stille siden 2020 efter en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Planen er, at der i løbet af de kommende år skal bygges en ny museumsfløj, en ringmur, ligesom det eksisterende vagttårn skal forhøjes. Byggeprojektet forventes at være afsluttet i 2028.

Østfyns Museer, der skal drive museum på Nyborg Slot, når Slotsprojektet står færdigt, glæder sig også meget over, at projektet nu kommer i gang, fastslår direktør for Østfyns Museer Mette Ladegaard Thøgersen.

- Formålet med Slotsprojektet har hele tiden været at gøre kulturarven tilgængelig for alle og formidle væsentlige nedslag i slottets og byens historie. Med Kongefløjen som den store museumsgenstand fortæller vi 400 års Danmarkshistorie om det middelalderlige parlament, Danehoffet, Danmarks første grundlov og opbygningen af Nyborg Slot og by som kongelig residens. På den måde er slottet også en helt integreret del af vores nationale fortælling og identitet, siger hun.

Pop-up fortællinger og rundvisninger

I forbindelse med Kulturnatten 2024 fredag 24. maj i Nyborg vil der være flere små oplæg og fortællinger om Slotsprojektet gennem aftenen, hvor alle er velkomne.

Derudover håber Østfyns Museer og Nyborg Kommune at få lov til at invitere til åbne rundvisninger i mindre grupper på Nyborg Slot, så snart det bliver muligt.

Nyborg Slot-projektet

Projektet har været i gang i mere end 10 år, men blev standset i 2020 efter en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det har forsinket projektet og gjort det dyrere, blandt  andet fordi prisen på byggematerialer er steget.

Byggeprojektet forventes at være afsluttet i 2028 inden for en samlet ramme på 327,6 mio. kr. Statens andel er på 114,2 mio. kroner mens A.P. Møller Fonden og Realdania hver bidrager med 80 mio. Nyborg Kommunes bidrag er på 53,4 mio. kr.

Politisk proces

Folketingets Finansudvalg skal snarest behandle finansieringen af projektet via et aktstykke. Herefter arbejdes der videre med en anlægslov. Når anlægsloven er vedtaget, og der er gennemført et udbud for anlægsarbejderne, kan byggeriet påbegyndes.

Byggeriet forventes afsluttet i starten af 2028. Herefter skal den kommende udstilling installeres, og det er forventningen, at museet vil åbne i løbet af 2028.

Læs mere

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse 6. maj 2024 "Nyborg Slot-projektet er endelig reddet" her

Læs mere om Slotsprojektet – ombygningen af Nyborg Slot og by her

For yderligere oplysninger, kontakt

Heidi Callesen, presseansvarlig i Nyborg Kommune.
Tlf. 2973 4311, e-mail: heica@nyborg.dk.

Anne Marie Rasmussen, kommunikation Østfyns Museer.
Tlf. 2056 3613, e-mail: akra@ostfynsmuseer.dk.

Kulturministeriets pressetelefon 2276 5116.