Nyhed, tilføjet 20. apr. 2021

Flerårig aftale om investering i cykelstier

Partierne i Nyborg Byråd, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og De LokalNationale har indgået 4 årig aftale om investeringer i cykelstier i Nyborg Kommune.

Det er en aftale, der sikrer væsentlige investeringer i nye cykelstier og sikrer øget vedligeholdelse af eksisterende cykelstier. 

Følgende cykelstier prioriteres de kommende 4 år:

  • Aunslev, Kertemindvej
  • Kogsbølle - Vindinge Skole
  • Svanedamsgade
  • Ellested - Ørbæk
  • Flødstrup - Revninge
  • Dyrehavevej - Der udarbejdes samlet projekt med forslag til tekniske løsninger og økonomi.

I forbindelse med Dyrehavevej er det besluttet, at der skal findes en samlet løsning, der giver mulighed for at gennemføre et projekt fra Blankenborgvej ind ad Dyrehavevej. Det være sig teknisk og økonomisk, da denne strækning har særlige udfordringer teknisk.

Det er en del af aftalen at der søges statslig medfinansiering.

Partierne afsætter samlet ekstra 3,4 mio kr. i årene 2022 og 2023 til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier. Herudover er den en del af aftalen, at partierne i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022-2025 ser på en udvidelse af vedligeholdelsesbudgettet for cykelstier i Nyborg Kommune.