Nyhed, tilføjet 07. feb. 2023

Forslag til Restaurationsplan 2023 er nu i høring

Bevillingsnævnet i Nyborg Kommune har udarbejdet forslag til Restaurationsplan 2023. Forslaget er i offentlig høring indtil den 9. april 2023.

Vision

Byrådet i Nyborg Kommune ønsker et attraktivt varieret restaurationsmiljø i hele kommunen.

- Vi vil rigtig gerne have input til forslaget til en ny restaurationsplan, som nu er i høring. Restaurationsmiljøet er en vigtig medspiller i dette. Restaurationsplanen skal fremme og understøtte byudviklingen og sikre et attraktivt og varieret restaurationsmiljø i hele Nyborg Kommune, siger formanden for Bevillingsnævnet Jacob Nilsson.

Bevillingsnævnet, der har repræsentanter fra byrådet, politiet, restaurationsbranchen og 3F udformer forslag til restaurationsplanen, som skal vedtages af byrådet.

Restaurationsplanen tjener to overordnede formål. For det første skal restaurationsplanen fastlægge rammerne for Bevillingsnævnets vurdering af ansøgninger om alkoholbevilling og tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelser). For det andet skal restaurationsplanen fungere som en håndbog, hvor aktørerne på området kan finde relevante informationer om bl.a. ansøgning om alkoholbevilling, lukketider mv.