Nyhed, tilføjet 09. maj 2022

Tirsdag 24. maj 2022 afholdes et lokalt WRO-stævne i Nyborg

Vibeskolen i Ullerslev er vært for et stævne, hvor alle folkeskolernes 3. klasser er inviteret til at dyste i robotkørsel med LEGO WeDo robotter.

WRO - World Robot Olympiad - er en international konkurrence for børn og unge mellem 7 og 25 år, der handler om konstruktion - og programmering af LEGO robotter. Indenfor WRO-regi, er det muligt at iværksætte lokale konkurrencer, hvor man i høj grad selv definerer rammerne. Det er det vi har gjort i Nyborg. WRO Nyborg er et lokalt, lukket stævne, men planlagt i samarbejde med WRO Danmark.

Birkhovedskolen, Danehofskolen med afdelinger i Nyborg og Vindinge, 4kløverskolen med afd. i Ørbæk og Frørup og Vibeskolen med afd. i Ullerslev og Aunslev deltager med i alt 220 elever fordelt på 72 hold. Eleverne dyster mod hinanden i hold på 3 elever, hvor de med deres selvbyggede robot skal løse en bunden opgave på banen. Holdet har 2 minutter til at gennemføre kørslen og bliver herefter bedømt på hvor godt de i samarbejde har klaret udfordringerne.

Planlægningsgruppen består af repræsentanter fra Vibeskolen og 4kløverskolen afd. Frørup:

  • Viggo Mosegaard Hansen, 4kløverskolen afd. Frørup
  • Christian Dibbern Rex, Vibeskolen
  • Michael Havmand Pedersen, Vibeskolen
  • Lars Petersen, afdelingsleder Vibeskolen
  • Laila Bo Muhs, It- og PLC-koordinator

Dommergruppen består af knap 30 personer som, udover repræsentanter fra skolerne, udgøres af WRO Danmark, UCL Odense, Coding Pirates Nyborg, Nyborg Bibliotek, STU Nyborg, Skole-IT Nyborg, IT-afdelingen og afdelingen for digitalisering og I-sikkerhed Nyborg.

På dette stævne konkurrerer vi inden for kategorien RoboMission. Temaet er skovbrande og WeDo-opgaven for indskoling er at slukke en skovbrand og redde træer og mennesker ud fra de brændende områder.

Alt materiale kan findes på WRO Danmarks hjemmeside, hvor man også finder en nærmere beskrivelse af årets udfordring og konkurrencebetingelserne.

For yderligere oplysninger, kontakt

Laila Bo Muhs, e-mail: labm@nyborg.dk

Lars Petersen, afdelingsleder Vibeskolen, e-mail: larspe@nyborg.dk

Stine Tilda Terjesen, skoleleder Vibeskolen, e-mail: stte@nyborg.dk