Nyhed, tilføjet 18. sept. 2021

Uddeling af årets Handicappris 2021

Så er det igen muligt at indsende forslag til, hvem der skal modtage Handicaprådets Handicappris.

Kriterier for tildeling af Handicaprådets Handicappris

Hvem kan indstilles til handicapprisen?

  • Borgere med eller uden handicap som har bopæl i Nyborg Kommune, og som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i kommunen i det forløbne år.
  • En handicappet borger, der på trods af ét eller flere handicap, har bevaret et aktivt liv, og som derfor, med sit eksempel, bidrager med at hjælpe andre i samme situation.
  • Foreninger og foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til, at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner som medvirker til ansættelse og beskæftigelse af personer med handicap.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende, butiksindehavere, institutioner og andre steder hvor der er offentlig adgang, som har medvirket til at skabe tilgængelighed for personer med handicap.

Hvem kan indstille?

  • Enhver borger i Nyborg Kommune.
  • Indstilling kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året.
  • Indstillingen skal være skriftlig og begrundet.
  • Handicaprådet kan ligeledes selv indstille kandidater til Handicapprisen.
  • Forinden har der været indrykket kriterier for tildelingen i de lokale medier.

Hvem udpeger årets prisvinder?

Handicaprådet beslutter på et rådsmøde, hvem der skal tildeles årets handicappris.

Tidspunktet for uddeling af prisen?

Handicapprisen uddeles torsdag 2. december 2021 kl. 19-21 i Aktivitetshuset i Sprotoften.

Hvad består prisen af?

Prisen består af et kunstværk og et gavekort på 2.500 kr.

Hvem foretager tildelingen?

Handicaprådets formand og næstformand, som begrunder valget af prismodtager.

Hvordan sender jeg indstilling?

Begrundet indstilling til handicapprisen fremsendes på e-mail til socialafdelingen@nyborg.dk senest 5. november 2021.