Skatter

Her kan du se oplysninger om indkomstskatter og ejendomsskatter i Nyborg Kommune.

Indkomstskat

I det vedtagne budget for 2022 indgår, at indkomstskatteprocenten i 2022 sænkes med 0,1 procentpoint.

Kirkeskatteprocenten udgør 1,00 procent.

Skatteprocenter

2023

2022

Indkomstskat til kommunen

26,30 %

26,30 %

Kirkeskat

1,0 %
1,0 %

Ejendomsskat

Ejendomsskatten opkræves på grundlag af seneste ejendomsvurdering under hensyntagen til aktstykke nr. 148 af 21/6-2018 (reguleringsprocent i forhold til grundskatteloftet).

Læs mere om grundværdiregulering på Skatteministeriets hjemmeside

Skatteprocenter

2023

2022

Grundskyld af afgiftspligtige grundværdier (excl. produktionsjord/landbrugsjord)
27,830 promille

27,830 promille