Skorstensfejning

Du skal underrette skorstensfejeren, hvis du vil opsætte en brændeovn.

Spørgsmål ved installation, fejning og opkrævningsbeløb skal rettes til skorstensfejeren. 

  • I Nyborg og Ørbæk kan du kontakte Lars Michelsen tlf. 6531 3365. 

  • I Ullerslev kan du kontakte Torben Hviid tlf. 2063 7392

Gode råd

  • Læs altid brugsanvisningen grundigt.

  • Læg aldrig noget, der kan gå ild i, på eller ved pejse, brændeovne og lignende.

  • Anbring altid aske i brandsikre beholdere.

  • Brug kun tørt og rent brænde. Vådt brænde danner glanssod, der øger risikoen for skorstensbrand.

  • Sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen. Iltfattig forbrænding danner glanssod, der øger risikoen for skorstensbrand.

  • Er uheldet ude, så luk for lufttilførslen. Det giver skorstensbranden dårlige betingelser.

  • Forsøg ikke at slukke en skorstensbrand med vand. Det kan få skorstenen til at revne. Tilkald Brandvæsenet - ring 112.

Valg af skorstensfejer

Du kan frit vælge mellem de to ovennævnte skorstensfejermestre.

Du kan også vælge en anden uddannet skorstensfejer, det kræver blot at skorstensfejeren har en kontrakt med udgangspunkt i den vejledende standardaftale om lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere udarbejdet af KL og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778.

Ønsker du at skifte skorstensfejer, skal du udfylde nedenstående blanket og sende det til din nuværende skorstensfejermester og samtidig sende en kopi til Nyborg Kommune, Teknik, Miljø og Erhverv, e-mail: teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk

Gebyrer for skorstensfejning

Byrådet godkender skorstensfejergebyr, som benyttes af skorstensfejermester Torben Hviid og skorstensfejermester Michelsen I/S ved Lars G. Michelsen og Anne G. Michelsen.

Se skorstensfejergebyr i 2024