Beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune

Denne beredskabsplan for almene vandforsyningsanlæg (vandværker) er et tillæg til den overordnede beredskabsplan i Nyborg Kommune.

Hvert vandværks beredskabsplan udgøres af en fælles del - denne beredskabsplan. Desuden indgår i det enkelte vandværks beredskabsplan oplysninger om myndigheder og medier samt oplysninger om egne forhold (bestyrelse, driftsansvarlig, ledningsejere, eksterne leverandører, forsyningskapacitet, dyrebrug, følsomme forbrugere, levnedsmiddelvirksomheder, hoteller, campingpladser mv. samt tilsluttede ejendomme). 

Læs hele beredskabsplanen med bilag nedenfor.

Beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune

Bilag - Myndigheder og medier

Bilag - Skabelon for meddelelse af kogeanbefaling

Bilag - Skabelon for meddelelse om ophævelse af kogeanbefaling

Bilag - Skabelon for logbog