Kloak og spildevand

Spildevandet skal ledes bort på forsvarlig vis, og din ejendom skal være tilmeldt et kloaknet.

Spildevand er alt det vand, der kommer fra bygninger eller befæstede arealer.

Læs mere i spildevandsplanen, og se hvad der gælder for din ejendom om kloakering, spildevand i det åbne land og om regnvand.

Find spildevandsplanen her 

Du skal søge om tilladelse 

Etablering af spildevandsanlæg, kloaktilslutninger, separeringer med videre kræver altid en spildevandstilladelse. Du skal have tilladelse af kommunen til dette arbejde. 

Det er også kun autoriserede kloakmestre, der må udføre arbejdet. 

Søg om tilladelse via vores selvbetjening, som du finder nederst på siden. 

Regnvand og faskiner 

Faskiner er en populær LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand). Ønsker du at etablere en faskine, skal du forinden ansøge om etableringen, og have tilladelse fra Nyborg Kommune.

Er der tale om et isoleret regnvandssystem, som til carport eller skur, må du gerne etablere faskinen selv.

Hvis der er tale om frakobling af tagvand fra et eksisterende kloaksystem, skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester. 

Vejledningen til undersøgelse af jordbunden og dimensionering finder du her

Færdigmeldinger af udført kloakarbejde 

Som autoriseret kloakmester har du ifølge lovgivningen pligt til at færdigmelde et udført autoriseret kloakarbejde til kommunen.

Det er vigtigt, at du som autoriseret kloakmester altid færdigmelder udført kloakarbejde til kommunen. Vi registrerer kloakforholdene i BBR-registeret. 

Du færdigmelder via selvbetjeningen nedenfor. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til kloak og spildevand?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider