Udspredning af husdyrsgødning

Der er stramme regler for udspredning af husdyrsgødning.

Regler for udspredning af husdyrsgødning

  • På marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder, må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage, søn- og helligdage.

  • Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener.

  • Husdyrgødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden seks timer.

  • Udspredningen må ikke ske på en måde, så der er risiko for, at gødningen kan blive skyllet i dræn, vandløb eller søer, for eksempel ved tøbrud eller kraftigt regnvejr.

Udbringning af flydende husdyrgødning

  • Skal ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.

  • Må på sort jord og græsmarker kun ske ved nedfældning.

Hvornår må der spredes husdyrgødning?

Som udgangspunkt må der ikke udbringes flydende husdyrgødning fra høst til 1. februar, men der er mange undtagelser.

Du kan læse mere om reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Samtidig må husdyrgødningen ikke udbringes på arealer, hvor der er fare for, at gødningen kan strømme til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til husdyrsgødning?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider