Vil du opsætte solceller på din grund eller tag?

Ved at sætte et solcelleanlæg op kan du producere din egen elektricitet og dermed reducere husstandens elregning.

I nogle tilfælde vil du kunne opsætte mindre solcelle- og solfangeranlæg helt uden tilladelse.

I andre tilfælde vil det kræve en byggetilladelse, landzonetilladelse, dispensation fra lokalplan eller en vurdering af om andre regler er overholdt.

Vi anbefaler, at du kontakter Teknik- og Miljø, hvis du er tvivl, om du har behov for en tilladelse. 

Hvis du vil vide, hvordan du søger om tilladelse til at opsætte solceller, skal du downloade nedenstående pdf 'Opsætning af solcelleanlæg og fangere: Administrationsgrundlag'.

Du skal sende ansøgningen til byggesag@nyborg.dk

Kontakt os

Har du spørgsmål til solceller?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider