Forurening og miljøuheld

Ved tegn på forurening skal du kontakte alarmcentralen på 112.

Tegn på forurening kan være oliehinder, kraftig lugt fra kemikalier, ændret farve af jord eller vand. Døde fisk og fugle er også et tegn på, at der er et eller andet galt. Det kan betyde fare for mennesker, vandmiljøer eller natur.

Alarmering via alarmcentralen vil øjeblikkelig orientere miljøvagten, der om nødvendigt rykker ud sammen med kommunens øvrige beredskab.

Forurening af miljøet kan blandt andet komme fra virksomheder, olietanke eller væltede tankbiler. Lækager i gyllebeholdere eller udledning af store mængder urenset spildevand er ligeledes årsag til forurening af søer og vandløb.

Akutte miljøuheld i Nyborg Kommune skal anmeldes til 112.

Ved ikke-akutte miljøuheld kan du kontakte Teknik, Miljø og Erhverv. 

Kontakt os

Anmeld forurening som ikke er akut

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider