Hegnssyn

Hvis du oplever problemer med hegn ind til nabogrunden, kan du få foretaget et hegnssyn.

Har du problemer med et hegn ind til din nabo?

  • Er højden forkert?

  • Skal det skiftes ud? 

  • Bliver det ikke vedligeholdt?

  • Har det ikke funktion af hegn?

  • Har du forsøgt at tale med naboen uden held?

Så har du mulighed for at få hjælp til at finde et forlig eller få truffet en afgørelse ved Hegnssynet i Nyborg Kommune.

Du kan læse mere om hegnssyn og reglerne i hegnsloven på Foreningen af hegnsyn hjemmeside på www.hegnsyn.dk 

Hegnsynsmænd

Carsten Hansen (V) - formand
Anne Conradsen (C)
Jens Høj Justesen (F)

Suppleanter:
Keld Cramer Hjort (V)
Jacob Haurballe Rasmussen (C)
Anja de Thurah (F)

Pris og kontakt

Et hegnssyn koster 2.100 kroner (2024). Hegnssynet træffer afgørelse om, hvem der skal betale eller om udgiften skal deles.

Hegnssynets medlemmer har ikke mulighed for at give råd og vejledning i en sag forud for et egentligt hegnssyn, da de så vil være inhabile i selve sagen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hegnssynets sekretær: Katrine Pedersen, tlf. 6333 7965/2369 3169, e-mail: kape@nyborg.dk. Katrine kan også vejlede om generelle regler i hegnsloven og oplyse om retningslinjer for afholdelse af et hegnssyn.

Sådan søger du om et hegnssyn

Ønsker du et hegnssyn, skal du udfylde ansøgningsskemaet via selvbetjeningen, som du finder nedenfor.

Skemaet skal du sende til Nyborg Kommune, Teknik, Miljø og Erhverv ATT: Hegnssyn, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg eller på e-mail til teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk 

Betjen dig selv

Anmod om et hegnssyn

Kontakt os

Har du spørgsmål om hegnssyn?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider