Hvis du anvender partsrepræsentant

Hvis du ønsker, at en anden end dig selv skal tage sig af en klage over din sag – en såkaldt partsrepræsentant – skal du give fuldmagt til, at borgerrådgiveren må drøfte og udveksle dine personlige oplysninger med vedkommende.

Borgerrådgiveren drøfter ikke oplysninger med andre end dig eller din partsrepræsentant, hvis du ikke har givet skriftligt samtykke til det.

Hvis du ønsker en anden skal repræsentere dig i din sag, skal du udfylde fuldmagten digitalt.

Du kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt. Det gør du ved enten at ringe – 6333 7708 – eller sende en sikker e-mail.

Hvis du giver en anden person fuldmagt til at repræsentere dig i en sag, vil alle breve og øvrige henvendelser fra borgerrådgiveren blive stilet til partsrepræsentanten.

Fuldmagten bortfalder, når sagen er afsluttet hos borgerrådgiveren.

Kontakt

Har du spørgsmål til borgerrådgiveren?

Borgerrådgiver - Marianne Vitus
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider