Det for tidligt fødte barn

For at sikre en høj faglighed og kvalitet i tilbuddet til det for tidlig fødte barn og dets forældre, har vi i sundhedsplejen to sundhedsplejersker med særlig viden om for tidligt fødte børn.

Sundhedsplejersken etablerer kontakt til familien så tidlig som muligt og allerede mens barn og familie er på sygehuset. Sundhedsplejersken kan også deltage i møde før barnet bliver udskrevet. Hun kan være behjælpelig med at skabe netværk til andre familier i nærområdet, når familien kommer hjem.

Sundhedsplejersken støtter, rådgiver og vejleder forældrene i for eksempel:

  • at få en god og nær kontakt til barnet 
  • at få kendskab til de følger, som for tidligt fødte børn kan få, med henblik på at støtte barnets i dets udvikling 
  • at få kendskab til det for tidligt fødte barns særlige adfærdssignaler
  • reaktioner hos forældre på det, at have fået et for tidligt født barn 
  • at tage vare på søskende og deres reaktion

Kontakt os

Har du spørgsmål til sundhedsplejen?

Sundhedsplejen
Provst Hjortsvej 9 D, 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider