Tilbud til børn i børnehave

Alle børn på 3½ år tilbydes en undersøgelse i deres børnehave, og forældrene tilbydes efterfølgende en samtale. Undersøgelsen og samtalen har fokus på barnets trivsel og udvikling og foretages af Sundhedstjenesten.

Før undersøgelsen tilbydes forældrene at svare på et spørgeskema om barnets udvikling og trivsel.

Undersøgelsen foregår i mindre børnegrupper og en pædagog fra børnehave deltager. Ved forskellige lege bliver børnene undersøgt motorisk ved børneergoterapeut og -fysioterapeut. Herudover bliver børnene vejet og målt ved sundhedsplejersken.

Forældrene tilbydes en opfølgende samtale, hvor svar fra spørgeskemaet og undersøgelsens resultater drøftes. Ved samtalen er der mulighed for at drøfte barnets styrker og eventuelle udfordringer.

Kontakt os

Har du spørgsmål til 3½ års undersøgelsen?

Sundhedsplejen
Provst Hjortsvej 9 D, 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider