Tilbud til skolebørn

I løbet af et barns skolegang vil barnet få kontakt til sundhedsplejersken på følgende klassetrin.

Sundhedsundersøgelse og –samtale i 0. klasse, hvor både barnet og forældrene er inviteret

Før sundhedssamtalen og -undersøgelsen tilbydes forældrene at svare på et spørgeskema om barnets sundhed og trivsel.

Sundhedsundersøgelsen består af høre- og synstest, højde- og vægtmåling og en undersøgelse af barnets motoriske færdigheder. Ved sundhedssamtalen er der mulighed for at drøfte barnets styrker og eventuelle udfordringer.

1. klasse

Måling af højde og vægt.

5. klasse

Sundhedspædagogisk undervisning med fokus på pubertet.

Sundhedsundersøgelse og -samtale i 8. klasse

Sundhedsundersøgelsen består af høre- og synstest, højde- og vægtmåling.
Sundhedssamtalen foregår individuelt og på baggrund af et spørgeskema. Emner der kan drøftes kan for eksempel være: søvn, mad, bevægelse, seksualitet, trivsel og rusmidler.

Herudover tilbydes undersøgelser og hjemmebesøg efter behov.

Kontakt os

Har du spørgsmål til sundhedsundersøgelser af skolebørn?

Sundhedsplejen
Provst Hjortsvej 9 D, 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider