Forsikringer i daginstitution og skole

Nyborg Kommune har ikke tegnet børneulykkesforsikring.

Nyborg Kommune har ikke tegnet børneulykkesforsikring til dækning af hændelige skader, der overgår børn i kommunale dagtilbud og elever i folkeskolen.

Baggrunden for, at Nyborg Kommune ikke har tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring, er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 11. august 2011 har udgivet en udtalelse, hvor det fremgår, at kommunerne ikke lovligt kan tegne børneulykkesforsikringer på børnene i dagtilbud og i folkeskolerne.

Kommunerne må ikke godtgøre de udgifter som forældrene kan have i forbindelse med hændelige skader, der overgår deres børn i forbindelse med ophold og aktiviteter i dagtilbud eller folkeskoler. Det gør ingen forskel i vurderingen af lovlighed - om kommunen påtager sig at betale udgiften direkte eller gennem etablering af forsikringer.

Det betyder med andre ord, at Nyborg Kommune ikke lovligt kan tegne børneulykkesforsikringer.

Hvis der sker ulykker på børn, skal forældre henvises til at anmelde skaden til eget forsikringsselskab. Hvis forældre ikke har tegnet en børneulykkesforsikring, skal de selv bære de økonomiske konsekvenser.

Hvis Nyborg Kommune har erstatningsansvar for eksempel på grund af manglende opsyn eller lignende, skal skaden anmeldes til Nyborg Kommunes forsikringsenhed uanset kravets størrelse.

Vil du vide mere? 

Kontakt os

Har du spørgsmål til forsikringer?

Børn og Skole
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider