Tidlig OPsporing og Indsats (TOPI)

I Nyborg Kommune har vi fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring, lige fra du og dit barn møder sundhedsplejersken første gang, til dit barn er blevet ung og er på vej videre efter folkeskolen.

Vi arbejder efter en fælles metode, som hedder TOPI. TOPI står for "tidlig opsporing og indsats" og er en fælles systematik, som vi anvender i vores vurdering af børns trivsel. Det skal sikre, at vi kan lave en rettidig indsats over for børn, der er udfordret på deres trivsel, læring og udvikling.

To gange om året laver vi trivselsvurdering af dit barns trivsel og udvikling. Det gør vi, så vi kan handle i tide, hvis dit barn har brug for støtte.

 • Personalet vurderer dit barn ud fra spørgsmål om sundhed, læring og generel trivsel:
  • Børnenes færdigheder og kompetencer i sociale sammenhænge
  • Om de får tryghed og omsorg fra voksne
  • Om de er aktive og ligeværdige deltagere i fællesskabet
  • Om de har en positiv selvfølelse
 • Personalet i dit barns dagtilbud eller skole kan se vurderingerne, så de kan støtte op om eventuelle indsatser
 • Hvis andre fagpersoner skal se vurderingerne, skal du give dit samtykke
 • Enhver indsats bliver sat i værk i gensidig dialog og samarbejde med dig
 • Resultatet af vurderingerne og eventuelle fokuspunkter bliver sendt til dig i Forældreportalen

Trivselsvurdering i tre positioner

Når vi laver en trivselsvurdering af børnene, placerer vi dem i tre positioner:

 • Grøn position betyder, at barnet er i god trivsel. Her handler indsatsen om at fastholde og vedligeholde den gode trivsel.
 • Gul position betyder, at der er tegn og signaler på, at barnets trivsel ikke er i balance. I et tæt samarbejde med jer forældre, undersøger vi, hvordan vi igen kan skabe balance i trivslen og handler på den viden.
 • Rød position betyder, at barnets trivsel er udfordret i en svær grad, og der er behov for et tæt og aktivt samarbejde med jer forældre. Det vil ofte være i et udvidet samarbejde med andre fagpersoner.

Uanset hvordan dit barn positioneres, vil du som forælder få besked. I tilfælde af ekstra opmærksomhed eller bekymring, vil vi inddrage dig som forælder i et aktivt samarbejde for at være undersøgende på, hvordan vi i fællesskab styrker barnets trivsel.

Vi vil gerne forbygge og sætte ind tidligt med et ekstra fokus. Vi ved, at jo tidligere vi tager hånd om eventuelle problemstillinger, jo nemmere er det at finde løsninger og skabe balance i børnenes liv.

Derfor - oplever du, at der sker små eller store ændringer i dit barns måde at være på, så tag fat i dit barns dagtilbud/skole. Gennem dialogen kan vi sammen undersøge, hvad det konkret kan handle om, hvad vi selv kan gøre, hvem det kan være relevant at inddrage osv. ”Bump på vejen” er en del af et helt almindeligt liv. Derfor vil alle børn med stor sandsynlighed opleve, for en kort eller længere periode, at være i mindre god trivsel.

Hvis du vil vide mere

Behandling af data

Kontakt os

Har du spørgsmål til TOPI?

Socialafdelingen
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider