Børnepasning uden for dagtilbuddets åbningstid

Forældre, der arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid, kan kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med fleksibel privat børnepasning.

Krav og ansøgning

Den fleksible private børnepasning kan finde sted om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter familiens pasningsbehov.

En familie kan bestå af en enlig forsørger, to samboende forældre eller barnets bopælsforælder og dennes nye samlever/ægtefælle. Ansøgere og barn skal have samme adresse.

Hvilke krav er der?

Familien skal have et arbejdsbetinget behov for mindst 10 timers ugentlig pasning udenfor dagtilbuddets åbningstid.

Familiens samlede pasningsbehov må ikke overstige 53,5 timer ugentligt.

Sådan søger du 

Hvis du vil søge om kombinationstilbud, skal du udfylde nedenstående skema og sende det via Sikker Mail, som du finder et link til nederst på siden i vores kontaktboks. 

Du skal vedhæfte dokumentation for dine/jeres arbejdstider i fire sammenhængende uger (det kan eventuelt være vagtplan). Dokumentationen skal være underskrevet af din arbejdsgiver.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du ligeledes udarbejde en 4 ugers vagtplan samt udfylde en tro- og loveerklæring, som du finder her nedenfor. 

Aftale med den private fleksible børnepasser

For at benytte en fleksibel privat børnepasser skal du/din familie først være godkendt til et kombinationstilbud.

Som forælder/familie skal du selv finde og indgå kontrakt med en fleksibel passer. Jeres fleksible passer skal selv ansøge om godkendelse ved kommunen. Den fleksible pasningsordning tilbydes udelukkende i kombination med en deltidsplads i et dagtilbud. 

Den fleksible pasningsordning er et privat pasningstilbud. Det betyder, at du som forælder selv ansætter og indgår kontrakt med en person, der vil passe dit barn/dine børn, mens du arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid. Pasningen kan foregå hos dig, eller i den fleksible passers eget hjem. Aftalen skal godkendes af Børn og Skole i Nyborg Kommune.

For at tilskuddet kan udbetales, skal kommunen godkende den fleksible passer, og der vil løbende blive ført tilsyn med ordningen.

Hvem kan være fleksibel passer?

En fleksibel passer skal:

 • være over 15 år

 • kunne fremvise en ren straffeattest/børneattest 

 • kunne dokumentere danskkundskaber svarende til et 9. klasses niveau bestået med 02

 • tilrettelægge tiden så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt samhørighed med det danske samfund.

Vær opmærksom på, at der er en måneds sagsbehandlingstid, hvis dit barn allerede har en plads i et dagtilbud. 

Hvad koster det?

Takster for deltidsplads i dagpleje (en fuldtidsplads koster 3.275 kr.):

 • 30 timer og herunder 2.620 kr.
 • 40 timer  og herunder 2.948 kr.

Takster for deltidsplads i vuggestue uden frokostordning (en fuldtidsplads koster 4.198 kr.):

 • 30 timer og herunder 3.358 kr.
 • 40 timer og herunder 3.778 kr.

Takster for deltidsplads i børnehave uden frokostordning (en fuldtidsplads koster 2.287 kr.):

 • 30 timer og herunder 1.830 kr.
 • 40 timer og herunder 2.058 kr.

Lønnen til den fleksible passer fastsættes ved aftale mellem jeres familie og den fleksible passer. Egenbetaling samt størrelsen på det kommunale tilskud afhænger af timeantallet og barnets alder.

Tilskud pr. time til den private fleksible børnepasser udgør for aldersgrupperne:

 • Dagpleje 28 kr. pr. time
 • Vuggestue 37 kr. pr. time
 • Børnehave 18 kr. pr time

Administrer din deltidsplads

Administrer din deltidsplads

Det aftalte antal timer i dagtilbuddet placeres indenfor dagtilbuddets åbningstider efter behov. Som forælder kan dine/jeres arbejdstider variere, og derfor behøver alle uger ikke at være ens.

Det er vigtigt at du/I er i dialog med dagtilbuddet om barnets fremmøde og deltagelse.

Du skal være opmærksom på, at du har oplysningspligt, såfremt dine arbejdsforhold ændrer sig. Det vil kræve en ny ansøgning og godkendelsesproces.

Hvis der er skiftende arbejdsuger indenfor den godkendte aftale, skal du/I:

 • Løbende indlevere en ny 4-ugers plan for barnets tid i dagtilbuddet, med en måneds varsel af hensyn til personalets  mødeplan.

 • Det gennemsnitlige timeantal over en periode på 4 uger må ikke overstige det godkendte. 

 • Ubrugte timer kan ikke overføres til en anden dag, uge eller periode.

Ved årets afslutning eller ophør af ordningen skal kvitteringsskema indsendes til Børn og Skole med henblik på indberetning til Skat.

Du kan hente kvitteringsskemaet her

Kontakt

Har du spørgsmål til børnepasning uden for dagtilbuddets åbningstid?

Linda Bundgaard

Pladsanviser

Mere information