Friplads

Hvis din hustandsindkomst er under en vis grænse, kan du søge om økonomisk tilskud til at betale dit barns dagtilbud.

Du kan søge om friplads til dit barn, hvis der er økonomiske, sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige grunde til det.

Friplads vil sige, at man enten kan få betalt hele udgiften til dagtilbud/SFO eller dele af udgiften. Søger du friplads på grund af økonomi, skal kommunen give hel eller delvis friplads, hvis husstandens indkomst er under 601.200 kr. om året (2023). 

Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet.

Hvis der er mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med 7.000 kr. for hvert barn udover det første. Ud over dette forhøjes grænserne med 67.719 kr., når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger. 

Det er ikke muligt at søge friplads, hvis du modtager tilskud til privat pasning og der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat SFO.

På Digital Pladsanvisning kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads. 

Betjen dig selv

Søg om friplads

Kontakt os

Har du spørgsmål til friplads?

Ydelseskontoret
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider