Pasning af eget barn

I Nyborg Kommune kan forældre få økonomisk tilskud til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud.

Tilskuddet gives til forældre med børn i alderen fra 24 uger til børnehaveklassealder, og det ydes i minimum otte uger og maksimalt et år.

Der kan maksimalt udbetales tre tilskud pr. husstand.

Tilskuddet er betinget af, at barnet er registreret i den kommunale pladsanvisning. Der ydes ikke tilskud til en forælder, der samtidig modtager offentlig overførselsindkomst (for eksempel dagpenge, orlovsydelse, SU) eller har arbejdsindtægt.

Modtager man tilskud til pasning af et barn og samtidig har et andet barn i eksempelvis børnehave eller SFO, er man ikke berettiget til søskendetilskud. Der kan kun ydes tilskud til en forælder, der har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år.

Den samlede tilskudsperiode kan deles i to, og må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode. Hvis tilskudsperioden opdeles i to, kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til ydelsen, og opfylder betingelserne for at modtage tilskud til pasning af eget barn.

Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum. Tilskuddet er A-indtægt og beskattes.

Tilskuddet i 2024 er:

  • 6.755 kr. pr. måned for 0-3 årige

  • 4.190 kr. pr. måned for 3,1-6 årige

Kontakt os

Har du spørgsmål til pasning af eget barn?

Børn og Skole
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider