Søskendetilskud

Har du flere børn i dagtilbud/SFO, er der mulighed for at få søskendetilskud.

Søskendetilskud gælder såvel kommunale som private ordninger - bortset fra klub, privat SFO og tilskud til pasning af egne børn. 

Søskendetilskuddet betyder, at du betaler fuld pris for den dyreste plads, men kun 50% for de øvrige pladser. 

Søskendetilskud bliver tildelt automatisk, og du skal altså ikke søge om at få tilskud.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i samme husstand.

Kontakt

Har du spørgsmål til søskendetilskud?

Linda Bundgaard

Pladsanviser

Mere information