Er du bekymret for et barn eller en ung?

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et mindreårigt barn.

Vi har alle et ansvar overfor børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt. Du har som borger pligt til at kontakte de sociale myndigheder, hvis du får kendskab til omsorgssvigt af et barn eller en ung under 18 år.

Der kan for eksempel være tale om vold, mistrivsel, nedværdigende behandling eller et barn eller en ung, som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Du kan ringe til Socialafdelingen eller benytte vores selvbetjeningsløsning til at lave en underretning. Du kan vælge, om du vil være anonym eller ej.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, sender vi inden for seks hverdage en kvittering på underretningen.

Når vi modtager en underretning, har vi pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets/den unges forhold. Inden for 24 timer vil vi vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte vi vælger at give barnet.

Kontakt os

Har du spørgsmål til underretninger?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider