Er du bekymret for et barn eller en ung?

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et mindreårigt barn.

At lave en underretning betyder, at du giver besked til kommunen, hvis du er bekymret for barnets forhold, eller at du ser tegn på bekymrende forhold omkring barnet, som du vurderer kan kræve hjælp og støtte fra kommunen.

Alle har, jf. § 135 i barnets lov, pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller lever under forhold, som bringer barnets sundhed og udvikling i fare.

Fagpersoner i fx dit barns dagtilbud eller skole har, jf. § 133 i barnets lov skærpet underretningspligt - dvs. en særlig pligt til at give kommunen besked ved bekymring for fx dit barn. De skal underrette når:

  • Et barn kan have behov for hjælp og støtte efter barnets lov.
  • Der er mistanke om, at et barn er/ har været udsat for overgreb.
  • Der er mistanke om, at et barn er/har været udsat for æresrelaterede krænkelser og/eller negativ social kontrol.

Du kan ringe til Social og Familie eller benytte vores selvbetjeningsløsning til at lave en underretning. Du kan vælge, om du vil være anonym eller ej.

Når du underretter kommunen om et konkret barn, sender vi inden for seks hverdage en kvittering på underretningen.

Når vi modtager en underretning, har vi pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Inden for 24 timer vil vi vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte vi vælger at give barnet.

Hvad er en underretning

En underretning er det første skridt mod, at et barn eller hele familien får den hjælp, der kan være brug for. Underretningen handler om den udfordring, som familien eller dagtilbud og skole ikke kan løse sammen, og hvor der kan være brug for at få hjælp fra fx en børne- og ungerådgiver.

En underretning kan sætte mange bekymringer i gang. Vi vil som oftest have en dialog med jer forældre forud for en underretning, så I ved hvad den handler om, og hvad processen er.

I kan som forældre ikke sige nej til en underretning på jeres barn. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til underretninger?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider