Graviditet og fødsel

Venter du et barn? Her finder du vigtig information angående graviditet og fødsel.

Når du bliver gravid, bør du kontakte din læge og aftale kontrolbesøg. Lægen henviser dig til jordemoderkonsultation.

De gratis graviditetsundersøgelser foregår hos egen læge, jordemoder og på sygehuset, hvis fødslen skal foregå der. 

Formålet med undersøgelserne er at sikre, at du forbliver sund gennem hele graviditeten, og at barnet fødes sundt og levedygtigt.

I Nyborg Kommune tilbyder sundhedsplejen graviditetsbesøg til alle kommende forældre

Sundhedsplejen får besked om graviditeten af jordemoderen. Herefter kontakter sundhedsplejersken de kommende forældre med tilbud om et graviditetsbesøg.

Besøget giver de kommende forældre og familiens sundhedsplejerske mulighed for at møde hinanden inden barnet kommer til verden.

Formålet er:

  • At I får kendskab til sundhedsplejens tilbud
  • At sundhedsplejersken får kendskab til jeres familie
  • At bidrage til en åben og tillidsfuld relation mellem familie og sundhedsplejerske

Samtalen tager udgangspunkt i jeres liv, jeres fælles historie som par samt jeres egen historie hver især. Ved besøget vil I blive tilbudt at udfylde to spørgeskemaer, der har fokus på jeres psykiske trivsel i graviditeten.

For dig der skal have et barn

Læs mere om graviditet, fødsel og barselsdagpenge på Borger.dk.

Gå til Borger.dk