Beredskabsplan ved vold og overgreb på børn

Beredskabsplan ved mistanke om seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge.

Som fagpersoner i Nyborg Kommune har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Beredskabsplanen skal sikre, at alle ansatte, som arbejder med børn og unge, kender og anvender Nyborg Kommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb. Alle skal have samme viden og retningslinjer, så der hurtigt bliver handlet på situationer, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle og/eller voldelige overgreb mod børn og unge

Læs pixi-udgaven af beredskabsplanen her

Beredskabet er lovpligtigt jf. Barnets Lov § 15, hvis formål er forebyggelse, tidlig opsporing af sager om overgreb mod børn og unge - og skal revideres mindst hvert 4. år.

Læs hele beredskabsplanen her

Beredskabsplanen er godkendt af Social- og Handicapudvalget 4. maj 2022.

Kontakt os

Vil du vide mere om beredskabsplanen ved vold og overgreb mod børn?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider