Gruppeforløb til børn og unge med skilte forældre

Et tilbud til børn og unge som vokser op med skilte forældre.

Børn og unge med skilte forældre vokser op med et særligt livsvilkår. Vi ved fra forskning, at det kan give udfordringer i opvæksten. Selv i familier, hvor en skilsmisse sker uden større dramatik, og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de bedst drager omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre næsten altid være forbundet med sorg. Det vil være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene om at kunne tilpasse sig.

Ingen skilsmisser er ens, og hvert barn har sit eget perspektiv på forældrenes skilsmisse. Derfor er det også forskellige problemstillinger, der fylder hos børnene. Undersøgelser viser dog, at mange børn og unge især er optagede af:

  • Savn
  • Ansvar
  • Hvis forældrene er uvenner
  • Skiftedagen
  • To hjem
  • Ny familie
  • Søvn
  • Den dag jeg fik det at vide

Mange børn beskriver, at de føler sig alene med deres tanker og følelser i forhold til skilsmissen. Det kan derfor være en god hjælp for børn og unge at have et rum, hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation, og hvor de kan snakke om de ting, de går og tænker på, samt lytte til andre børns tanker og følelser.

Hvad består forløbet af?

Børnegrupper er samtalegrupper for 6-8 jævnaldrende børn med skilte forældre, som mødes 6-7 gange over en periode på omkring tre måneder. 

Ved hver gruppegang møder børnene/de unge en tryg og genkendelig ramme, hvor de sammen med børnegruppelederen taler om forskellige temaer, der erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre.

Børnegruppelederne er certificerede ved Center for Familieudvikling og børnegrupperne vil tage afsæt i den struktur, som Center for Familieudvikling har udviklet. 

Børnegruppen er et sted, hvor barnet eller den unge får mulighed for at føle sig genkendt i de tanker og følelser, de måske tumler med. Mødet med jævnaldrende i en lignende situation kan give oplevelsen af identifikation, tryghed, fællesskab og evne til at handle i eget liv. Børnene i gruppen informeres både om tavshedspligt og tavshedsret. 

Gruppen vil kunne bidrage til, at barnet får mere overskud og ro til at koncentrere sig om skolen og andre vigtige ting i opvæksten. 

Forældremøder

Et børnegruppeforløb i Nyborg Kommune er en familieindsats. Der afholdes et forældremøde for alle forældre halvvejs i forløbet, samt et forældremøde efter endt forløb. Der vil på de to møder være fokus på generel viden om børns udfordringer og hvordan man som forældre kan støtte børnene i en svær tid. Det er en forudsætning for barnets deltagelse i gruppen, at I som forældre deltager i forældremøderne, da der er videnskabelig erfaring for, at forældres involvering i forløbet har stor betydning for, hvad børnene får ud af det. 

Hvilke børn henvender børnegruppen sig til?

Som udgangspunkt kan alle børn med skilte forældre deltage, uanset hvor længe siden forældrenes brud er sket. Det centrale er, at skilsmissen eller livet med skilte forældre vurderes at være den primære årsag til, at barnet kan have glæde af at deltage i gruppen. Hvis der er andre forhold indblandet, for eksempel misbrug eller vold i hjemmet, psykisk sygdom, mobning eller lignende, vil det være en faglig vurdering fra sag til sag, om vores børnegrupper er det rigtige tilbud, og vi vil muligvis henvise til andre indsatser.

Praktisk information

En børnegruppe består af 6-8 jævnaldrende børn eller unge og 1-2 børnegruppeledere, der mødes hver anden uge i 2 timer. Et børnegruppeforløb strækker sig over 6-7 mødegang over en periode på omkring tre måneder. Det er vigtigt, at børnene/de unge kan deltage i alle mødegangene og at begge forældre deltager i de to forældremøder. 

Tilmelding

Forud for at barnet bliver tilmeldt forløbet foregår en visitationsproces. I visitationsprocessen afklares det, om gruppen er det rigtige tilbud for dit barn. Visitationsprocessen omfatter, at forældrene kontakter en af de to behandlere (oplyst nedenfor) for en kort samtale. Her vurderes det, om barnet kan være en relevant kandidat til forløbet. Hvis det er tilfældet, bliver barnet skrevet op, hvorefter familien i august eller start september vil blive inviteret til en forsamtale. Efter forsamtalen får forældrene en endelig tilbagemelding på, om barnet og familien vurderes at kunne profitere af et forløb i gruppen, hvortil barnet får tilbudt en plads, hvis det vurderes som det rigtige tilbud. 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål bedes du kontakte én af de tre behandlere:
Rose Marie Teyken, psykolog Familiehuset. tlf. 5172 2057. 
Martin Kromann, Familiehuset. tlf.  2463 8581. 
Linda Larsson, Familiehuset. tlf. 2480 4867.

Kontakt os

Har du spørgsmål om forløbet til børn og unge med skilte forældre?

Familiehuset
Dyrehavevej 43 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider