Pædagogisk Team

Om teamet, tilgangen og ydelserne.

Om os 

Vi er fem erfarne og veluddannede pædagoger ansat i Børn og Skole med pædagogisk konsulent som nærmeste leder. Vi har hver vores spidskompetencer, specialiserede viden og erfaring.

Vores udgangspunkt er, at det altid er den voksne, der har ansvaret for barnets udvikling. Når det, vi har gjort tidligere, ikke har skabt den ønskede trivsel og udvikling, må vi gøre noget andet!

Vi samarbejder med dagtilbuddet om at udvikle betingelser for barnets trivsel, position og deltagelse i fællesskaber.

Vi vægter et tæt samarbejde med forældre, personale og andre samarbejdspartnere.

Vi får vores opgaver fra visitationsudvalget efter indstilling fra dagtilbuddet.

Det er dagtilbuddets  ansvar at koordinere indsatsen og udarbejde relevant materiale i et tæt samarbejde med forældre og Børn og Skoles Pædagogiske Team. 

Vi er

Marianne Hjord Olsen, leder af Pædagogisk Team og pædagogisk konsulent. Tlf. 6333 7818/2496 9443, e-mail: mho@nyborg.dk 

Dorthe Holm, pædagog, konsultative forløb. Tlf. 2963 4918, e-mail: dho@nyborg.dk 

Henriette S. Pedersen, pædagog, fokus på sprog og leg. Tlf. 2921 8056, e-mail: hped@nyborg.dk 

Mette Andersen, pædagog, arbejder med familiestue. Tlf. 2963 4862, e-mail: meta@nyborg.dk 

Hanne Lyder Kampmann, pædagog i teamet og i sproggruppen. Tlf. 2983 3495, e-mail: hlka@nyborg.dk 

Mere information

Om teamet, tilgangen og ydelserne