Tilbud til børn som pårørende til psykisk syge eller sårbare forældre eller søskende

Familietilbuddet tilbyder gruppeforløb for børn og unge i familier med en psykisk syg eller sårbar forældre eller søskende.

Mange børn og unge kan have tanker og bekymringer om det, at være pårørende til en psykisk sårbar. Det kan være svært at forstå, hvad der sker, når en i nærmeste familie rammes af psykisk sygdom og derfor kan det være en stor støtte at tale med andre der står i en lignende situation.

Hvad er en børn/ungegruppe?

Børn og unge fra førskolealderen og op til 15 år kan deltage. Der kan være op til 5 – 8 jævnaldrende børn/unge i hver gruppe.

I et gruppeforløb mødes børnene 8 gange, en gang om ugen á 2 timer i skoletiden.

Gruppeforløbene giver børnene/de unge et fristed, hvor de kan være sammen med andre børn/unge med lignende vilkår kan tale om deres hverdag, uden at skulle tage hensyn til, hvordan andre familiemedlemmer reagerer på dette.

Kontakt os

I kan som forældre selv rette henvendelse til os, eller I kan i samarbejde med skolen kontakte os.

Hvis I som forældre selv retter henvendelse til os, vil som udgangspunkt altid opfordre til at inddrage skolen i dette forløb.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Linda Haudrum, Familietilbuddet. E-mail: lid@nyborg.dk, tlf. 2143 8187.

Mere information

Øvrige tilbud til børn som pårørende