Åben, anonym rådgivning til børn, unge og familier

Børn, unge og familier kan få åben, anonym rådgivning, hvis de har behov for hjælp til at overkomme forskellige problematikker.

Formål

Formålet er at hjælpe dig som barn/ung eller forælder, så I kan løse jeres vanskeligheder i familien.

Hvem kan få hjælp?

Alle børn, unge og forældre eller andre, der sørger for et barn eller en ung, kan få gratis rådgivning. Du kan også få rådgivning, hvis du snart skal være forælder.

Rådgivningen kan være anonym, så du behøver ikke at opgive dit navn.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau være op til i alt fem samtaler, hvis der er tale om åben, anonym rådgivning.

Hvis du er mellem 16 og 25 år, kan du i stedet vælge at henvende dig til Unge-psykologen. Her kan du få op til fem samtaler.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Familiehuset, hvis du ønsker rådgivning.

Hvis du har behov for mere omfattende støtte, kan Familiehuset hjælpe dig med at tage kontakt til Social og Familie.

Hvis du er mellem 16 og 25 år, kan du vælge at kontakte Unge-psykologen på tlf. 2043 7565 (alle hverdage).

Kontakt os

Har du spørgsmål til åben, anonym rådgivning?

Familiehuset
Dyrehavevej 43 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 11, stk. 2 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er ingen visitationskriterier, idet tilbuddet om rådgivning er åbent for alle. Tilbuddet kan være anonymt. Der kræves ikke børnefaglig undersøgelse.

Hvad omfatter indsatsen?

Familiehuset tilbyder samtaler med børn, unge, vordende forældre og forældre, eller andre som sørger for børn og unge.

Tilbuddet kan gives anonymt, hvis der kun ønskes rådgivning. Hvis der er behov for mere end rådgivning, skal en sagsbehandler i social og Familie inddrages.

Ungepsykologen kan give op til fem samtaler anonymt.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer herunder privatlivets grænser.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt.