Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende

Her kan du se kvalitetsstandarderne for ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende.

Formål

Formålet er at

 • sikre, at dit barn får den fornødne støtte og stimulation,
 • understøtte dit barn i at deltage i aktiviteter, som det kan profitere af, og
 • bidrage til at sikre dit barns trivsel og udvikling.

Hvem kan få hjælp?

Følgende typer af børn vil normalt kunne få denne hjælp:

 • Børn i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, så barnets trivsel og udvikling er truet, herunder børn med psykisk syge forældre.

 • Børn, der er begyndt at isolere sig og derfor kan få gavn af at have aktiviteter sammen med andre børn.

 • Børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet.

 • Børn af flygtninge, der ikke har tradition for at anvende dagtilbud, fritidstilbud, fritidsaktiviteter med videre.

Foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for barnet, og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås et positivt resultat.

Der lægges afgørende vægt på barnets pædagogiske behov og din evne til og mulighed for at imødekomme behovet. Tilbuddet om deltagelse i aktiviteter er typisk for børn og unge, der selv kan transportere sig til og fra aktiviteten.

Hvad består hjælpen af?

De udgifter, der kan opstå i forbindelse med foranstaltningen, kan for eksempel være udgift til dagtilbud eller udgifter til et klubkontingent. Disse udgifter kan, hvis familien ikke selv har midlerne dertil, afholdes jævnfør § 52 a, stk. 1, nr. 2 eller § 11 stk. 6.

Bemærk, at hvis der er tale om ophold i dagtilbud efter dagtilbudsloven, skal der først søges økonomisk friplads efter dagtilbudsloven.

En eventuel restbetaling vil kunne afholdes som socialpædagogisk friplads. Hvis forældrene ikke overholder en afgørelse om, at barnet skal i dagtilbud, kan der via et forældrepålæg trækkes i børneydelsen.

Sådan søger du

Du kan kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker, at søge om ophold i dagtilbud. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 1 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Følgende typer af børn vil kunne tilbydes ophold i dagtilbud med mere:

 • Børn i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, så barnets trivsel og udvikling er truet, herunder børn med psykisk syge forældre.

 • Børn, der er begyndt at isolere sig og derfor kan få gavn af at have aktiviteter i normalmiljøet.

 • Børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet.

 • Børn af flygtninge, der ikke har tradition for at anvende dagtilbud, fritidstilbud, fritidsaktiviteter med videre. 

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse i henhold til denne paragraf. Der skal endvidere udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 140.

Hvad omfatter indsatsen?

De udgifter, der kan opstå i forbindelse med foranstaltningen, kan for eksempel være udgift til dagtilbud eller udgifter til et klubkontingent. Disse udgifter kan, hvis familien ikke selv har midlerne dertil, afholdes jf. § 52 a, stk. 1, nr. 2 eller § 11 stk. 6.

Bemærk, at hvis der er tale om ophold i dagtilbud efter dagtilbudsloven, skal der først søges økonomisk friplads efter dagtilbudsloven. En eventuel restbetaling vil kunne afholdes som socialpædagogisk friplads. Hvis forældrene ikke overholder en afgørelse om, at barnet skal i dagtilbud, kan der via et forældrepålæg trækkes i børneydelsen.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt. 

Bevillingen vurderes efter behov.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider