Kontingentstøtte til børn og unges fritidsaktiviteter

Børn og unge i alderen 5-16 år kan via deres forældre ansøge om økonomisk støtte til at deltage i en fritidsaktivitet, hvis de af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn og unge.

Følgende er gældende for at modtage støtte:

 • Barnet skal være mellem 5-16 år.
 • Kontingentstøtten kan være op til 1.000 kr. pr. modtager pr. år, dog maksimalt kontingentprisen.
 • Koster fritidsaktiviteten mere end 1.000 kr., skal forældre selv betale restbeløbet.
 • Der gives ikke støtte til træningstøj/udstyr.
 • Støtten kan som udgangspunkt kun gives til godkendte folkeoplysende foreninger i Nyborg Kommune (oprettet på Nyborg Kommunes fritidsportal) og Musikskolen.
 • Støtten kan ikke gives til transport af barnet/den unge til en fritidsaktivitet. Forældrene skal sørge for, at barnet/den unge møder op og deltager.
 • Støtten kan tildeles i op til 2 år (en forårssæson og en efterårssæson pr. år), og der søges for et år ad gangen.
 • Der kan ansøges om puljen to gange om året i disse perioder 1. december til 1. marts og igen 1. august til 1. november

Sådan søger du

Du ansøger om kontingentstøtte her

Afgørelse om tildeling af støtte til fritidsaktiviteter kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Forældremyndighedsindehaver skal selv efter tilsagn fra Social og Familie kontakte foreningen for at aftale nærmere omkring barnets/den unges deltagelse.

Tilbuddet er afhængigt af, at foreningen sender opkrævning til EAN: 5798007026561 med angivelse af ”Kontingentstøtte” og barnets/den unges navn. NemHandel Fakturablanket kan benyttes til dette enten via cvr-nummer eller personnummer.

I vurderingen af om barnet/den unge har behov for støtte vil der bl.a. blive set på:

 • Økonomiske årsager, der forhindrer deltagelse i fritidsaktiviteter.
 • Barnet har økonomisk eller social friplads i dagtilbud eller SFO.
 • Sociale årsager, der forhindrer barnet i deltagelse i en fritidsaktivitet.
 • Fritidsaktiviteten vil gøre, at barnet kan styrke sine sociale relationer og kompetencer.

Kontakt os

Har du spørgsmål til kontingentstøtte?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider