Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold.

Et fleksjob er en ansættelse, hvor opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare.

Disse betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen

  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat

  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, for eksempel gennem omplacering, skal være undersøgt.

Der findes fleksjob inden for alle brancher. I et fleksjob kan du både arbejde med det fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere. Eller du kan skifte fag og bruge dine erfaringer på nye måder.

Indsend dokumentation via Kommunernes Ydelsessystem her

Kontakt os

Har du spørgsmål til fleksjob?

Jobcenter Nyborg
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider