Korte erhvervsrettede forløb for dagpengemodtagere

Hvis du er dagpengemodtager, kan du benytte dig af den regionale uddannelsespulje.

Dagpengemodtagere kan fra første ledighedsdag få vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som finansieres via den regionale uddannelsespulje.

Den regionale uddannelsespulje er midler, der skal sikre opkvalificering til jobfunktioner i brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

Tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for puljen fremgår af den regionale positivliste.

Du finder positivlisten her

Målgruppen

Alle dagpengemodtagere. Det vil være forløb, som du og din sagsbehandler aftaler. Det vil altid være en vurdering, hvad der hurtigst muligt fører til job for dig, og således også i forhold til at bevillige et kursus efter den regionale positivliste. Et hvert kursus skal/bør være kædet sammen med et job med tilskud eller som minimum virksomhedspraktik, hvis det overhovedet er muligt.

Hvornår og hvor længe

Du kan som dagpengemodtager påbegynde en kort erhvervsrettet uddannelse fra første ledighedsdag, såfremt den optræder på den regionale positivliste.

Der er ingen varighedsbegrænsning ­­– selvom ordningen er omtalt som korte erhvervsrettede forløb.

Du vil kunne få befordringsgodtgørelse og tilskud til hjælpemidler.

Kontakt os

Vil du vide mere om korte erhvervsrettede forløb?

Jobcenter Nyborg
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider