Sygedagpenge hvis du er lønmodtager

Hvis du er syg og lønmodtager, kan du søge om sygedagpenge.

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du for eksempel bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Derudover skal du opfylde et af følgende beskæftigelseskrav:

  • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

  • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.

  • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.

  • Du er ansat i fleksjob.


På sygedagpenge?

Bliv klogere på forløbet og kommunens rolle

Gå til Borger.dk

Kontakt os

Har du spørgsmål til sygedagpenge?

Jobcenter Nyborg
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider