Enkeltydelse

Er du i en særlig vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomisk hjælp - også kaldet enkeltydelse.

Vi anbefaler, at du ringer til ydelseskontoret hos Borgerservice, inden du søger. Du kan kontakte ydelseskontoret alle hverdage mellem klokken 9 - 11 på tlf. 6333 7014. 

Hvad kan du søge økonomisk tilskud til?

  • Flytteudgifter (for eksempel depositum og flytteudgifter)
  • Tandbehandling. Ved tandbehandling, hvor overslaget er over 10.000 kr., skal du udfylde og medsende samtykkeerklæring. Du finder samtykkeerklæringen her
  • Etablering af bolig
  • Medicin
  • Psykologhjælp, fysioterapi og kiropraktor
  • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig
  • Briller

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Der er følgende krav, som du skal være opmærksom på:

  • Udgiften må ikke være forudsigelig
  • Du kan ikke selv betale udgiften
  • Du skal selv have undersøgt, om du kan få hjælp andre steder – for eksempel banklån, afdragsordning eller SU-lån

Det er vigtigt, du søger enkeltydelsen inden, du har påtaget dig udgiften, da du som hovedregel ikke kan få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. 

Det betyder, at du eksempelvis ikke må have skrevet under på en lejekontrakt inden, du søger økonomisk hjælp til depositum. Du kan heller ikke få refunderet udgifter til medicin, som du har købt inden, du søger økonomisk tilskud til medicin.

Sådan søger du 

Du skal bruge selvbetjeningen nedenfor, hvis du vil ansøge om enkeltydelse. 

Betjen dig selv

Ansøg om enkeltydelse

Indhold fra Borger.dk

Læs mere om økonomiske tilskud og enkeltydelse

Kontakt os

Har du spørgsmål til enkeltydelser?

Ydelseskontoret - 7014
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider