Førtidspension og seniorpension

Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne, og ikke længere kan varetage et arbejde, kan du og din sagsbehandler søge førtidspension eller seniorpension.

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte - eksempelvis et fleksjob.

Indhold fra Borger.dk

Værd at vide

Indhold fra Borger.dk

Spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension

Kontakt os

Har du spørgsmål til førtids- og seniorpension?

Jobcenter Nyborg
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider