Gæld til kommunen

Hvis du har gæld til kommunen, kan du anmode om en afdragsordning eller henstand.

Afdragsordning eller henstand

Hvis du ikke er i stand til at betale dine regninger til kommunen, kan du ringe til Opkrævningen på tlf. 6333 7019 mellem kl. 9-11 og spørge om muligheden for eventuel henstand eller en afdragsordning.

Vi ser blandt andet på:

  • hvor meget du skylder til Nyborg Kommune
  • afviklingsperiodens længde i forhold til restancen
  • om du tidligere har haft en afdragsordning, og hvordan den er blevet afviklet
  • om du har anden gæld

Hvis du reelt har mulighed for at betale her og nu, kan du som udgangspunkt ikke få henstand eller en afdragsordning.

Ved manglende betaling eller henvendelse på en rykkerskrivelse, kan restancen uden yderligere varsel blive oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, som kan foretage lønindeholdelse med mere. 

Ejendomsbidrag

Der gives ikke henstand eller afdragsordning ved betaling af ejendomsbidrag.

Ejendomsbidrag forfalder 1. marts for perioden 1. januar til 31. december.

Har du tilmeldt dig digital post vil ejendomsskattebilletten hvert år i januar måned blive sendt i din eBoks. Indbetalingskort bliver fremsendt ultimo februar.

Hvis du er tilmeldt betalingsservice i din bank vil indbetalingskort ikke blive fremsendt. Hvis du ikke er tilmeldt digital post eller betalingsservice udsendes ejendomsskattebilletten og indbetalingskort med fysisk post.

Hvis du har købt ejendom i løbet af året og ikke har modtaget ejendomsskattebilletten, kan du få den ved at henvende dig til Teknik, Miljø og Erhverv på tlf. 6333 7000.

Har du ikke modtaget indbetalingskort, skal du kontakte Opkrævningen på tlf. 6333 7019 mellem kl. 9-11.

 

Modregning

Hvis du har penge til gode - for eksempel overskydende skat, og du samtidig har restance hos Nyborg Kommune, så vil pengene blive brugt til at dække dine udeståender.

Uanset indgåede betalingsaftaler/fastsatte betalingsordninger, vil der kunne modregnes i for eksempel overskydende skat, moms og børne- og ungeydelsen.

Hvis du skylder penge til en eller flere daginstitutioner, dit barn går eller har gået i, kan Gældsstyrelsen tilbageholde din børne- og ungeydelse (børnepenge).

Hvis du har spørgsmål til den gæld, som er blevet modregnet, skal du kontakte Opkrævningen på tlf. 6333 7019 mellem kl. 9-11. Det er Gældsstyrelsen, der træffer afgørelse om at modregne gælden i din børne- og ungeydelse. Hvis du har spørgsmål til modregningen, kan du kontakte Gældsstyrelsen på tlf. 7015 7304.

Hvis du modtager kontanthjælp, kan der modregnes til løbende opkrævning af børnepasning.

Gebyr og renter

Hvis du ikke betaler din regning til det offentlige til tiden, kan du blive opkrævet gebyrer og eventuelt renter.

Gebyrer

Rykker for restancer uanset restancens størrelse koster 250,00 kr.

Taksten er fastsat af kommunalbestyrelsen i henhold til gældende lovgivning og fremgår af linket nedenfor.

Se taksterne her 

Renter

På nogle restancer opkræves der renter i henhold til gældende lovgivning.

Kontakt os

Har du spørgsmål omkring gæld til kommunen?

Opkrævning
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider