Socialt bedrageri

Nyborg Kommune arbejder aktivt på at forhindre misbrug af sociale ydelser.

Hvad er socialt bedrageri?

Socialt bedrageri finder sted, når borgeren modtager sociale ydelser på et bevidst forkert grundlag.

Et bevidst forkert grundlag er, når man ikke opfylder sin oplysningspligt om ændringer i ens forhold omkring økonomi, samliv, bopæl med mere. Ændringer som kan have betydning for retten til og/eller størrelsen af den sociale ydelse.

Kontrolgruppe

Til at undersøge eventuel mistanke om socialt bedrageri, har vi nedsat en kontrolgruppe.

Kontrolgruppen behandler henvendelser fra kommunens ansatte, når der konstateres forhold, som kan vække undren.

Kontrolgruppen modtager og behandler også både navngivne og anonyme henvendelser fra kommunens borgere vedrørende mistanke om, at der sker misbrug af sociale ydelser.

Kontrolgruppen arbejder med samtlige ydelser, som udbetales af kommunen. Modtages der anmeldelse om sort arbejde, vil kontrolgruppen underrette relevant myndighed.

Hvad er din pligt

Hvis du modtager offentlige ydelser, har du som udgangspunkt oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for de sociale ydelser, som du modtager. 

Er du i tvivl om, hvorvidt de ydelser, du modtager, er berettigede eller ej, bør du kontakte kommunen. Vi vil naturligvis hjælpe dig med at afklare din situation samt yde råd og vejledning om de forskellige regler.

Viden om socialt bedrageri

Hvis du har viden om socialt bedrageri, kan du rette henvendelse til kontrolgruppen. 

Henvendelsen kan både være anonym og navngiven. Du skal være opmærksom på, at hvis du i forbindelse med en henvendelse opgiver dit navn, vil det på anmodning blive videregivet til den anmeldte person.

Der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud.

En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem anmeldelsen vedrører – navn, adresse med videre
  • Navn og eventuelt adresse på modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • Tidshorisont på det formodede misbrug af ydelser
  • Oplysninger om arbejde samtidig med kontanthjælp eller sygedagpenge

Kontakt os

Har du spørgsmål til socialt bedrageri?

Kontrolgruppen
Rådhuset, Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider