Elevrådsrejse til Bruxelles fra 8.-12. januar 2024

For at understøtte skolernes arbejde med Grøn Omstilling, blev der udvalgt elevrådsrepræsentanter fra hver skole, som i uge 2 rejste til GO! Unesco Koekelberg-skolen i Bruxelles.

Her samarbejdede de danske elever med de belgiske og sammen fandt de på idéer til en grønnere skole. Det kunne fx være en affaldsindsamlingsdag, bedre affaldshåndtering, talende skraldespande, planter i klasserne, solceller på skolens tage og meget andet.

Som en del af rejsen, besøgte eleverne også EU Parlamentet og Det Syddanske EU-kontor.

Eleverne har udover det faglige indhold opnået nye venskaber på tværs af skoler og landegrænser.

De mange indtryk bliver bearbejdet på en elevrådsdag i uge 8 med henblik på at idéerne føres ud i livet.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem