Fælleselevrådet i Bruxelles april 2023

Fra 17.-21. april rejste Fælleselevrådet til Bruxelles, hvor eleverne samarbejdede med elever fra den belgiske skole GO! Atheneum Unescoschool Koekelberg.

Det overordnede tema handlede om elevdemokrati og viden om EU ud fra vores overordnede målsætning om livsduelighed i internationalt perspektiv.

Rejsen blev en kæmpe oplevelse for vores elever, der hurtigt dannede gode relationer til de belgiske elevrådskolleger. Indblik i et andet skolesystem og andre læringsmiljøer samt en anden kultur gav stof til eftertanke, ligesom eleverne fik ny inspiration til elevrådsarbejdet.
Fællesskaber blev styrket på kryds og tværs.

Alle elever fik prøvet kræfter med deres engelskkundskaber og fandt hurtigt ud af at man ikke behøver at tale perfekt! Det handler om at forstå og blive forstået!

Besøg i forskellige undervisningslektioner, minikursus i dutch, dialoger og demokratiske diskussioner. Og så selvfølgelig alt det uformelle. Vi oplevede elever, der ikke ville hjem da der skulle tages afsked.

Udover samarbejdet på selve skolen, blev der også tid til besøg i EU Parlamentet og besøgscentret Parlamentarium. Herudover besøgte vi det Syddanske EU-kontor, hvor eleverne fik indblik i arbejdet med at understøtte kommuner og virksomheder med at skaffe EU-midler. De to unge praktikanter fortalte om deres uddannelsesrejse og om mulighederne for at komme i praktik i udlandet. Dermed sneg vi også lidt UU-vejledning ind i programmet!

Til sidst et godt råd fra en af deltagerne til andre, der får muligheden for elevrejser:

”Nyd turen imens du er på den og vær ikke bange for at snakke med dem I samarbejder med. Man kan ende med at danne rigtig gode venskaber undervejs på rejsen, som du ikke glemmer”.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem