Jobshadowing i Angers, Frankrig 2023

Fra 8.-13. januar 2023 rejste to lærere fra Vibeskolen til Collége Immaculee Conception, som er en skole i Angers i Frankrig.

Formålet med rejsen var at observere undervisning. Rejsen var mulig takket være midler fra EU.

Skolens elever er i alderen 3-9 år og desuden har de en afdeling for elever fra ca. 10-14 år. Skolen er en katolsk friskole.

Hovedfokus på rejsen var inklusion, herunder undervisning af elever med andet modersmål end fransk. Ligeledes var der nysgerrighed omkring differentiering af undervisningen.

Det franske skolesystem er meget anderledes end det danske. F.eks. starter børn som 3-årige i skolen, men dog med aktiviteter som vi kan genkende fra vores børnehaver.

Noget gæsterne fra Danmark bemærkede var den høje grad af disciplin blandt eleverne. Ligeledes tankevækkende hvor lidt it fyldte til fordel for fx håndskrift. Mobiltelefonerne blev i tasken under hele skoledagen og var heller ikke fremme i frikvartererne!

Til gengæld er elevtrivsel ikke noget der synes at fylde for den franske skole, der mest lægger vægt på fagligheden.

Besøget har givet anledning til nye refleksioner over vores måde at bedrive skole på, og ikke mindst en glæde over de fysiske forhold. På den franske skole var der ikke meget skolegård eller legeredskaber.

Deltagere på rejsen: Christine Pfeiffer og Morten Thomsen fra Vibeskolen.

Billeder fra turen

Jobshadowing i Frankrig 2023

4 Billeder

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem