Jobshadowing i Berlin maj 2024

Troels og Dorte fra Nyborg Ungdomsskole har 14.-15. maj 2024 besøgt en Montessori-skole i udkanten af Berlin.

Formålet var bl.a. at blive inspireret til hvordan man kan arbejde med udvikling af elevernes livsduelighed og inklusion generelt.
Besøget gjorde stort indtryk og de er kommet hjem med mange nye idéer og tanker om god skole og undervisning. Montessori-pædagogik har især fokus på elevernes medbestemmelse og virkelighedsnær undervisning. Det betød bl.a. at eleverne havde været med til at bygge skolen. Det kan vi nok næppe kopiere, men mindre kan også gøre det. F.eks. ønsker Troels og Dorte at blive tydeligere omkring formål med indhold og aktiviteter i Heltidsundervisningen samt at skabe større ejerskab hos eleverne.

Skolen i Berlin havde projektdag hver onsdag. Her blev der fx arbejdet med skolens bier eller mini-økosystem i form af et drivhus, mens andre elever kastede sig over endnu et byggeprojekt. Troels var med på mørtel-holdet!

Der er nu skabt en kontakt, som muligvis vil føre til en elev-rejse i det kommende skoleår.

Billeder fra turen

Jobshadowing i Berlin maj 2024

4 Billeder

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem