Jobshadowing i Lillestrøm i februar

I uge 9 sendte vi igen et hold lærere og ledere til Skjetten Skole i Lillestrøm Kommune. Denne gang var det 2 lærere og 1 leder fra Vibeskolen samt 3 lærere og 1 leder fra Birkhovedskolen.

Målet var igen at blive klogere på Vurdering for Læring, som handler om at give feedback til den enkelte elev med henblik på at styrke læreprocessen. Samtidig bliver eleven også mere bevidst om sine egne styrker.

Deltagerne fik i høj grad god inspiration og mulighed for at spejle sin egen praksis. Det gode ved at være på jobshadowing er, at man får tid til faglige drøftelser af pædagogik og didaktik, både med hinanden internt i gruppen, men naturligvis også med fagfællerne på værtsskolen. Og selv om Skjetten Skole er i sin spæde start med Vurdering for Læring, var der mange andre forhold, deltagerne lod sig inspirere af, og som straks blev bragt i spil på egen skole efter hjemkomst.

”Det var så skønt at være på jobshadowing. Normalt er man bare turist, men her fik man lov at opleve børn, lærere og ledere og dermed indsigt i et andet lands skolekultur på en hel unik måde”, udtaler en af deltagerne.

Tak til Erasmus+ for at gøre det muligt.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem