Jobshadowing i Lillestrøm i januar

I uge 4 rejste 4 lærere og en leder fra Vibeskolen til Skjetten Skole i Lillestrøm Kommune i Norge.

Det overordnede fokus på turen var at blive klogere på ”Vurdering for Læring”, som er udviklet og udbredt i Norge. Vurdering for Læring handler kort sagt om at give brugbar feedback til den enkelte elev med henblik på at styrke læreprocessen. Samtidig bliver eleven også mere bevidst om sine egne styrker.

Besøget gav anledning til inspiration til egen praksis. Fx oplevede lærerne effekten af hurtige håndtegn (tommel op, ned eller mellem), samt ”vente-opgaver”, som forstås som opgaver eleverne går i gang med ved timens start, frem for at vente på lærerens gennemgang mv.

Allerede i uge 9 rejser et nyt hold til Skjetten Skole.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem