Jobshadowing i Meinerzhagen (Tyskland) november 2023

I november var fire lærere fra Danehofskolen i Meinzerhagen i Tyskland på Jobshadowing.

Her blev lærerne klogere på, hvordan man i Tyskland arbejder med at motivere eleverne i alderen 12 – 16 år. Under besøget deltog lærerne i undervisningen, og sammen med de tyske kollegaer skal de udarbejde et fælles projekt samt små undervisningsforløb med fokus på elevernes motivation. Arbejdet med projektet skal der efterfølgende arbejdes videre med hjemme, og her er elevinddragelse i centrum. 

Lærerne blev især inspireret af Meinerzhagen-modellen, der kort sagt går ud på, at eleverne i de ældste klasser får frihed til at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne i en længere periode.

I februar 2024 er Danehofskolen værtsskole for de tyske kollegaer, og her afsluttes projektet.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem